De Nedereindse Plas in ontwikkeling

januari 16, 2018

Het recreatiegebied is voor individueel gebruik toegankelijk. Groepen dienen vooraf toestemming te vragen bij of  het Recreatieschap óf voor zover het het gebruik van de wieler- en skeelerbanen én het MTB-parcours betreft bij de Coöperatie De Nedereindse Berg. CONTACT

Parkeren in de vakken en er is een maximaal toegestane snelheid van 10 km per uur voor alle bestuurders.

Momenteel wordt de plas gesaneerd. De sanering zal  nog enkele jaren duren. Na de stabiele afwerking van de onderwatertaluds zal onderzocht worden in hoeverre de Nedereindse Plas geschikt is voor waterrecreatie. Daarna kan worden gestart met de herinrichting van het terrein voor zowel intensieve als extensieve recreatiemogelijkheden.

Wel kan het terrein gedurende het hele jaar gebruikt worden voor wandelen, fietsen en andere vormen van landrecreatie. Ook is de oeverzwaluwwand, welke met  behulp van sponsorgelden is gerealiseerd, te bezoeken.